Založ si blog

Moderní inkviziční Šmejdi

 

Boj o život a slobodu je vlastný aj omnoho jednoduchším organizmom ako je človek. Ak budeme chcieť chytiť rybu, najskôr bude obchádzať okolo návnady a až potom sa možno nechá oklamať a chytí sa. Ak však urobíme chybu, našu pascu rýchlo odhalí a pomaly odpláva, pre nás do nenávratna. Ostane slobodná. Ak budeme chcieť chytiť dokonca iba obyčajnú vinnú mušku, aj tá bude meniť smer, bude bojovať, kľučkovať a za žiadnych okolností sa nebude chcieť dať chytiť – vzdať sa svojej  slobody alebo dokonca prísť o  život.

Je zaujímavé ako často sa my, ľudia, nebránime voči podvodom, úskokom a manipulácií a vystavujeme svoju slobodu napospas nebezpečenstvu. Znovu a znovu  podliehame tej istej návnade. Znovu a znovu sa dáme vytiahnuť na krvavý háčik tam, kde sme v podstate ani nechceli byť. Našťastie sa vždy nájdu ľudia, ktorí nepodľahnú nachystaným úkladom a tým zachránia nielen seba, ale aj zvyšok populácie. Johann Wolfgang von Goethe sa v tejto súvislosti vyjadril jasne: „Nikto nie je tak beznádejne zotročený, ako tí, ktorí falošne veria, že sú slobodní.“ Jedným zo spôsobov, ako si udržať svoju slobodu, je nepodľahnúť umelým a samozvaným autoritám, odborným komisiám, ktorým ide o získanie moci na svoju stranu –  „odborníkom“ na HOAXY, ktorí tak radi seba označujú za večné kompasy pravdy, či bojovníkov proti HOAXOM, konšpiráciám, dezinformáciám a propagande.

Pretože  najlepší spôsob ako prísť o vlastný názor, samostatnosť, slobodu prejavu a neskôr aj slobodu fyzickú je podľahnúť manipuláciám pohrobkov stredovekých inkvizítorov –  moderným inkvizičným ŠMEJDOM. Za poslušnosť voči samozvaným autoritám ich obete  získajú „odmenu“ v takej podobe, že ich neoznačia nálepkou konšpirátor, šíriteľ hoaxov, dezinformácií alebo propagandy.

Demokracia kontra HOAXOVÉ nálepkovanie.

Čo má spoločné HOAX a inkvizícia? Odpoveď znie – všetko. Označenie správy resp. názoru v diskusií za HOAX je totiž jedným z nástrojov inkvizície. Tak ako v Bratislave v roku 1602 upálili prvú bosorku, tak plamene popravujúcej inkvizície horia deň čo deň aj v súčasnosti. Horia. Neopaľujú mäso a kosti, nerozkladajú naše telá, ale ľudskú psychiku. Moderná inkvizícia nie je (zatiaľ) o fyzickom týraní, ale o psychickom terore, popieraní slobody slova, šikane a  snahe o deštrukciu našej osobnosti. A tak ako v stredoveku o rozosievaní STRACHU z neznámeho a snahe získať iných do svojho  područia.

Pri začiatkoch výstavby totality sa takmer vždy jedná o postupný proces – tzv. salámovú metódu. Tak ako pri krájaní salámy, ktorá postupne mizne … až „zrazu“ pred sebou nemáme nič, len prázdny priestor. O rizikách akceptovania podlých praktík moderných inkvizičných ŠMEJDOV  – strážcov totality – hovorí aj úryvok z knihy s názvom  Sloboda prejavu a sloboda po prejave slovenského ústavného právnika, emeritného sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a advokáta doc. JUDr. Jána Drgonca, DrSc.: „Sloboda prejavu je „prasloboda“. Za extrémnych okolností, ak by nejaký režim v štáte zrušil takmer všetky práva a slobody, ale neuvážene by zachoval slobodu prejavu, existovala by šanca, že vďaka slobode prejavu si dotknutá populácia dokáže všetky ľudské práva a slobody vydobyť späť. Naopak, prezieravá totalita siahne v prvej vlne na slobodu prejavu s vedomím, že až tú potlačí, aj všetky ostatné ľudské práva a slobody pošle do nenávratna.“

Máte vo filmoch radi posuny v čase? Tak teda – filmový strih.  Sme v roku 1943, vo fašistickej Tretej ríši. Predstavme si, že sme  občanmi Ríše a zachytíme správu „z druhej strany barikády“, že Hitler je choromyseľný a agresívny jedinec a Nemecku ide iba o mocenské ovládnutie sveta. Že nápis na vstupnej bráne do nacistického koncentračného tábora: „Arbeit macht frei“ (voľne preložiteľný ako „práca oslobodzuje“) len podvodne a zjemňujúco kryje teror a vyvražďovanie vo vnútri koncentračného tábora. Ako by označila vládna fašistická mašinéria v Nemecku v roku 1943 tieto informácie? Označila by ich za pravdu alebo ich  označí „nálepkou“  HOAX, konšpirácia, dezinformácia či propaganda ?!

Prečo bez otvorenej  diskusie v spoločnosti nastupuje totalita?

Diskusia je jedným zo základných pilierov demokracie, ktorou sa rozhoduje aj o tom, kam má celá spoločnosť smerovať. Kto tento pilier deštruuje, deštruuje demokraciu. No deštrukcia demokracie je len málokedy samoúčelná. Omnoho častejšie znamená prechod k „tej našej demokracií“ – teda k totalite. Akonáhle možnú diskusiu zúžime len na „dovolené témy“ už nejde o diskusiu na základe rešpektovania plurality, rôznosti názorov, ale o manipuláciu či dokonca šikanovanie jednej skupiny občanov druhou skupinou. Pod pláštikom vyvoleného národa, jednej jedinej našej pravdy, či „historickej  nevyhnutnosti“,  je potom určitá skupina občanov osočovaná, dehonestovaná či dokonca psychicky alebo až fyzicky terorizovaná a likvidovaná. Vtedy ide už iba o politiku moci a o to, kam sa má spoločnosť uberať, už nerozhoduje  rozum, fakty a   správnosť argumentov, ale len skrytá sila  úzkej skupiny uzurpátorov a maskovaných inkvizičných predátorov. Veľa dobrých, správnych a logických vecí sa v inkvizičnej atmosfére  spoločnosti nepresadí len preto, že dostanú nálepku hoax, dezinformácia, konšpirácia.

 

Otvorená diskusia sa v osídlach moderných inkvizítorov veľmi rýchlo mení na diskusiu „zatvorenú“. Diskusia sa prestáva byť diskusiou s cieľom demokraticky posunúť vec ďalej, ale stáva sa už len  eristickým cvičením  jednej so strán (eristika je umenie presvedčiť bez ohľadu na pravdivosť tvrdení).  Typickým eristickým úskokom je hneď prvá veta  v preslávenej  knihe použitej pri tisíckach ortieľov trestov smrti za čarodejníctvo Kladivo na čarodejnice  z roku 1487: „Pretože viera v existenciu čarodejníc patrí k základným článkom viery, trvanie na opaku zaváňa kacírstvom“. Inak povedané, popieranie existencie  čarodejníc, bosoriek a urieknutia resp.  samotná úvaha o ich (ne)existencii nás mohlo v stredoveku  priviesť do plameňov inkvizičného ohňa. Nepripomína Vám to niečo?

HOAX alebo PRAVDA?

Dnes určití ľudia, rovnako ako my,  z mäsa a kostí, bohorovne rozhodujú a tom, ktorá informácia ešte nie je a ktorá už je HOAXOM. Ako overiť, či títo „odsúhlasovači pravdy“ nie sú tými najväčšími HOAXERMI, konšpirátormi, nositeľmi propagandy či dezinformátormi a či ich názory nie sú HOAXMI všetkých HOAXOV?  Kde moderní inkviziční ŠMEJDI berú oprávnenie, aby rozhodovali o tom, čo je a čo nie je vhodné na diskusiu? A vôbec, kto smie, môže alebo musí kontrolovať tých, ktorí sa samozvane vyhlásili za odborníkov na HOAXY, za novodobých inkvizičných kazateľov.   Alebo táto úvaha už zaváňa konšpiráciou a HOAXOM?

Dnes už skoro každý názor, vychádzajúci  z vlastnej, samostatnej úvahy a racionálneho premýšľania je označovaný za propagandu, lož, alebo dezinformáciu. Moderní inkviziční ŠMEJDI, súdobé  hyeny v ľudskej koži,  nie sú ochotní a schopní demokratickej argumentácie a diskusie, v ktorej ohnivom kotli rôznych názorov a postrehov sa pretavuje a určuje  konečné  smerovania celej spoločnosti. Uchyľujú sa preto k vykresleniu svojich oponentov ako menejcenných, nižších či dokonca nesvojprávnych ľudí. Používajú emocionálne pôsobivý,  zjednodušujúci  a nevedecký pseudoargument,  že tí druhí šíria dezinformácie. Snažia sa pomocou propagandy  a vytváraním rôznych ilúzií vyrobiť súhlas verejnosti s takými názormi a rozhodnutiami, ktoré by inak spoločnosť nikdy neprijala a neakceptovala.

 

Táto technika hrubého,  neslušného a drzého  znevažovania  protivníka v diskusii je  známa odkedy existuje ľudstvo. Bola používaná v starovekých štátoch a rovnako aj v stredoveku. Aj myšlienka, že Zem obieha okolo Slnka a nie naopak, bola najskôr považovaná za HOAX a jeden z jej šíriteľov Giordano Bruno bol mučený a nakoniec upálený.  Namiesto toho, aby sa inkvizítori usilovali zdravým rozumom a faktickými argumentami  vyvrátiť jeho názor, rozhodli sa ho umlčať. Používali  ideológiu a emócie na jeho zneváženie, očierňovanie a fyzickú likvidáciu. Identické manipulačné techniky ovládania davu sú používané aj dnes a skutočne osobnostne slobodní ľudia sa ich ľahko naučia rozpoznať a dešifrovať.

 

Modus operandi, teda spôsob práce klasickej stredovekej inkvizície a moderných inkvizičných ŠMEJDOV,  je do bodky rovnaký. Zlodej kričí, chyťte zlodeja, konšpirátor kričí, chyťte konšpirátora  a dezinformátor kričí, chyťte dezinformátora. Nepodvoľme sa preto takej neprávosti, aby nás niekto v budúcej diskusii oslovil, alebo sa z nej snažil vyradiť  konštatovaním:

„Moji milí menejcenní… .“

 

Tento svet nie je svetom moderných inkvizičných ŠMEJDOV, ale svetom nás všetkých a podriadiť sa musia zlo a neprávosť.

 

P.S.: O tom, že ani získaný titul pred menom a za menom  nemusí hovoriť o ľudskosti, dobrých úmysloch a skutočnej vedeckej fundovanosti ich nositeľa, ale môže to byť práve naopak, hovorí aj nasledujúca informácia https://sk.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele. MUDr. Josef Mengele PhD. bol nemecký nacistický lekár, príslušník Waffen-SS a člen NSDAP, ktorý počas druhej svetovej vojny vykonával na väzňoch v koncentračnom tábore Osvienčim morbídne sadistické a nehumánne experimenty. Osobne sa podieľal na triedení väzňov, pričom rozhodoval o ich ponechaní nažive alebo fyzickej likvidácii. Pripisuje sa mu zodpovednosť za likvidáciu viac ako 400 000 väzňov v plynových komorách. Bol preto väzňami prezývaný Anjel smrti.“

Dobré a zlé protesty alebo super Bielorusi, hnusní Slováci

02.08.2021

Začíname si zvykať. Protesty sa delia na 2 druhy. Dobré a zlé. Dobré sú tie, ktoré sú podporované západom, liberálnymi štruktúrami. Organizujú ich ľudia, ktorým národná hrdosť na Slovensko nič nevraví. Herci, pravicovo – liberálni politici, novinári mainstremu. Protestujúci sú väčšinou mladí puberťáci, sfanatizovaní liberáli, ľudia nosiaci dúhové [...]

Dezinformácie o dnešnom proteste v Bratislave

29.07.2021

No, tak si to zhrňme. Dnes sa v Bratislave uskutočnil protest proti zákonu, ktorý pokojne môžeme nazvať zákonom šikanovania nezaočkovaných ľudí. Keďže som sa tohto protestu ako hrdý Slovák zúčastnil, viem ho posúdiť úplne objektívne. Po príchode domov, prečítaní niektorých mainstreamových médií a hlavne po pozretí správ na RTVS som sa už ani nerozčuľoval. Čo [...]

Zákon o odbornom vzdelaní a inteligenčných predpokladoch na výkon poslanca NR SR?

28.07.2021

Skúste si predstaviť, že prídete na letisko a dozviete sa, že pilot, ktorý má pilotovať Vaše lietadlo, má už síce nejaké teoretické vedomosti a na obrázku videl, ako vyzerá kokpit zvnútra, no neprešiel žiadnym odborným výcvikom. Viete si predstaviť hasiča, ktorý príde na miesto činu, no len sa bezprizorne díva a nevie, čo robiť alebo lekára, ktorý sa Vás chystá [...]

Zuzana Čaputová

Čaputovej prejav bol podľa koalície vyvážený. Fico: Dohromady nič nepovedala

28.09.2021 13:11

Predstavitelia koalície i opozície hodnotia správu prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky.

NAKA

NAKA obvinila v rámci protidrogovej akcie 15 osôb vrátane "influencerky" Plačkovej

28.09.2021 12:30, aktualizované: 12:58

NAKA pri protidrogovej akcii na západe Slovenska zaistila viac ako deväť kilogramov pervitínu.

Zuzana Čaputová

Prejav prezidentky Čaputovej o stave republiky

28.09.2021 12:06

Prečítajte si celé znenie prejavu prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ktorý predniesla v pléne NR SR pred poslancami parlamentu.

lekár doktor JIS nemocnica koronavírus lôžko

Koronavírus bol v auguste dvanástou najčastejšou príčinou úmrtí v SR

28.09.2021 10:32

Na Slovensku zomrelo v auguste 2021 o päť percent osôb menej, ako bol priemer rovnakého mesiaca v posledných piatich rokoch.

bonum

Pravdivé informácie k dôležitým témam na základe overených faktov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 67450x
Priemerná čítanosť článkov: 2810x

Autor blogu

Kategórie